เปิดให้บริการเงินกู้ปันผล ตั้งแต่วันที่ 28 มีนาคม 2561

   


สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกระบี่ จำกัด

เปิดให้บริการเงินกู้ปันผล 

ตั้งแต่วันที่ 28 มีนาคม 2561 เป็นต้นไป

smileysmileysmiley

หลักฐานประกอบการกู้

1.บัตรประจำตัวผู้กู้ (บัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรประจำตัวข้าราชการ) ฉบับจริง และสำเนาพร้อมรับรองสำเนา

 
admin's Profile ที่มา : admin (1.10.221.113) [2018-03-21 13:48:53]