กำหนดเวลาและหลักฐานการรับเงินตอบแทนประชุมใหญ่สามัญ ประจำ2560

   


สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกระบี่ จำกัด

กำหนดเวลาและหลักฐานการรับเงินตอบแทนค่าอาหารกลางวัน และการเลือกตั้ง  ดังนี้

                  1.เริ่มจ่ายเงินตั้งแต่เวลา 08.00 น.- เวลาเลิกประชุม

                  2.เริ่มลงคะแนนเลือกตั้ง ตั้งแต่เวลา 08.00-12.00 น.

                  3.หลักฐานการรับเงิน  และการเลือกตั้ง

                              - บัตรประชาชน (หมดอายุใช้ได้)

                              - บัตรที่ทางราชการออกให้มีเลข 13 หลัก มีรูปถ่าย (บัตรที่ไม่หมดอายุ)

                              - ใช้บัตรประจำตัวฉบับจริงเท่านั้น

smileysmileysmiley  
admin's Profile ที่มา : admin (118.173.53.158) [2018-03-01 15:20:40]