ขอความร่วมมือสมาชิกตอบกลับหนังสือยืนยันยอดของผู้สอบบัญชี

   
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกระบี่ จำกัด ขออนุญาตแจ้งขอความร่วมมือสมาชิก สำหรับการตอบกลับหนังสือยืนยันยอดของผู้สอบบัญชี เพื่อใช้ในการตรวจสอบงบการเงินประจำปี 2563
 
✅โดยยอดที่ต้องการยืนยันมีดังต่อไปนี้
➡️ยอดทุนเรือนหุ้น ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2563
➡ยอดเงินฝาก ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2563
💸เงินฝากออมทรัพย์ เลขบัญชี 00
💸เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ เลขบัญชี 02, 04 และ 06
💸เงินฝาก ชคส. เลขบัญชี 81, 82 และ 83
 
✅ในกระบวนการตรวจสอบ ผู้สอบบัญชีจะทำการสุ่มสมาชิกตามหน่วยดังต่อไปนี้ (เลขหน่วย)
-ร.ร.คลองท่อมราษฎร์รังสรรค์ 1101
-ร.ร.กาญจนาภิเษกวิทยาลัย 1102
-ร.ร.เหนือคลองประชาบำรุง 3303
-วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกระบี่ 3304
-ร.ร.อ่าวลึกประชาสรรค์ 4101
-ร.ร.อนุบาลกระบี่ 5010
-มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตกระบี่ 6003
-วิทยาลัยเทคนิคกระบี่ 6005
-ร.ร.เทศบาลเมืองกระบี่ 6007
-สนง.การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจ.กระบี่ 6008
-ร.ร. อำมาตย์พาณชนุกูล 6103
-ร.ร.เมืองกระบี่ 6104
-บำนาญสพป. 6202
-ลูกจ้างเกษียณราชการ 6203
-ร.ร.พนมเบญจา 7101
-ร.ร.ราชประชานุเคราะห์ 37 7105
-ร.ร.สังข์ทองวิทยา 10012
-ร.ร.อิศรานุสรณ์ 10014

✅➡➡ท่านใด " ไม่ " อยู่ในหน่วยดังกล่าว จะไม่มีการส่งหนังสือยืนยันยอดไปผู้ที่อยู่ในหน่วยข้างต้น หากได้รับหนังสือให้ตอบกลับข้อมูลดังต่อไปนี้
ยอดทุนเรือนหุ้น 31 ต.ค. 2563
ยอดเงินฝาก 31 ต.ค. 2563

ขอความร่วมมือสมาชิกทุกท่านส่งให้ผู้สอบบัญชีภายในเดือนม.ค. 2564นี้‼️‼️

ขอบพระคุณเป็นอย่างสูง🙂🙂admin's Profile ที่มา : admin (113.53.3.37) [2021-01-07 10:10:28]