สำนักงาน สกสค.จังหวัดกระบี่ แจ้งมาตรการช่วยเหลือลูกหนี้ของธนาคารออมสินที่มีสถานะชำระหนี้ปกติ

   


สำนักงาน สกสค.จังหวัดกระบี่ แจ้งมาตรการช่วยเหลือลูกหนี้ของธนาคารออมสินที่มีสถานะชำระหนี้ปกติ ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID-19)

 
admin's Profile ที่มา : admin (1.4.198.233) [2020-04-20 15:47:13]