โครงการแสดงมุทิตาจิต ประจำปี 2561

   


          สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกระบี่  จำกัด กำหนดจัดโครงการแสดงมุทิตาจิต ให้แก่สมาชิกเกษียณอายุราชการ เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2561 ที่ผ่านมา  ณ โรงแรมมาริไทม์ ปาร์ค แอนด์ สปา รีสอร์ท  จ.กระบี่  โดยมี นายสมศักดิ์  ทุ่งคาใน ประธานกรรมการฯ  เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยคณะกรรมการดำเนินการฯ ร่วมพบปะสมาชิก 



         โครงการแสดงมุทิตาจิตจัดขึ้นเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้แก่สมาชิกเกษียณอายุราชการ และคณะกรรมการร่วมพบปะพูดคุยในเรื่องสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ต่างๆ ของสมาชิกหลังเกษียณอายุราชการ การจัดงานครั้งนี้ สหกรณ์ฯ ได้รับเกียรติจากตัวแทน สพป.กระบี่ นางแสงระวี แซ่ตั๋น นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ สพป.กระบี่ ร่วมพบปะและให้ความรู้เรื่องการหักเงิน ณ ที่จ่าย ของสมาชิกเกษียณ พร้อมทั้งเปิดโอกาสให้สมาชิกซัก-ถามปัญหาเกี่ยวกับสหกรณ์  ซึ่งการจัดงานในครั้งนี้ได้รับความสนใจจากสมาชิกเกษียณายุราชการ ปี 2561 เป็นจำนวนมาก 






























admin's Profile ที่มา : admin (182.53.26.110) [2018-09-13 10:18:56]