สหกรณ์ฯ พบปะสมาชิกเครือข่ายพรุดินนา เพหลา คลองท่อมเหนือ

   


         เมื่อวันที่  17 สิงหาคม 2561 ที่ผ่านมา นายอรพันธ์ ไกรเลิศ เหรัญญิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกระบี่ กระบี่ ได้ร่วมพบปะสมาชิกสหกรณ์ฯ เครือข่ายพรุดินนา เพหลา คลองท่อมเหนือ ณ โรงเรียนบ้านพรุเตย  อ.คลองท่อม จ.กระบี่

        เครือข่ายพรุดินนา เพหลา คลองท่อมเหนือ กำหนดจัดการประชุมคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาในเครือข่าย   เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2561  ณ โรงเรียนบ้านพรุเตย  อ.คลองท่อม จ.กระบี่  ทางเครือข่ายให้เกียรติเชิญสหกรณ์ฯ เข้าร่วมพบปะสมาชิก   โดยนายอรพันธ์ ไกรเลิศ เหรัญญิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกระบี่ กระบี่  เข้าร่วมพบปะสมาชิกในครั้งนี้  ซึ่งได้พูดคุยในเรื่องการบริหารงานสหกรณ์ด้านต่างๆ เพื่อให้สมาชิกเข้าใจหลักการทำงานของสหกรณ์ รวมทั้งพูดคุยในเรื่องเงินกู้ประเภทต่างๆ  สวัสดิการที่สมาชิกพึงได้รับ  พร้อมทั้งตอบข้อซักถามต่างๆ ของสมาชิก   ซึ่งได้รับความสนใจจากสมาชิกเป็นจำนวนมาก


admin's Profile ที่มา : admin (1.10.133.166) [2018-08-23 11:19:22]