สอ.ครูพังงา จำกัด เยี่ยมชม สอ.ครูกระบี่ จำกัด

   


เมื่อวันที่  17 สิงหาคม 2561  ที่ผ่านมา คณะกรรมการดำเนินการพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพังงา จำกัด  ได้เข้าเยี่ยมชมกิจการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกระบี่ จำกัด   โดยมี นายสมศักดิ์  ทุ่งคาใน ประธานกรรมการดำเนินการ คณะกรรมการดำเนินการ และเจ้าหน้าที่ สอ.ครูกระบี่ จำกัด ให้การต้อนรับ ซึ่งการเยี่ยมชมในครั้งนี้ ได้แลกเปลี่ยนหลักการบริหารงานสหกรณ์ รวมถึงสอบถามปัญหาพร้อมแลกเปลียนแนวทางการแก้ไขปัญหาต่างๆ เพื่อนำไปสู่การบริหารงานสหกรณ์ที่มั่นคงยิ่งขึ้นต่อไป 
admin's Profile ที่มา : admin (1.10.133.166) [2018-08-23 10:54:12]