สหกรณ์ฯ พบปะสมาชิกเครือข่ายทะเลทอง

   


         เมื่อวันที่  2 สิงหาคม 2561 ที่ผ่านมา นายสมศักดิ์  ทุ่งคาใน ประธานกรรมการดำเนินการ ได้ร่วมพบปะสมาชิกสหกรณ์ฯ เครือข่ายทะเลทอง ณ โรงแรมกระบี่มาริไทม์ ปาร์ค แอนค์ สปา รีสอร์ท  อ.เมือง จ.กระบี่

        เครือข่ายทะเลทอง กำหนดจัดการประชุมข้าราชการครูและบุคลากรในสังกัดเครือข่ายทะเลทอง ตามโครงการสร้างค่านิยมองค์กรเพื่อพัฒนาอย่างยั่งยืนของเครือข่ายทะเลทอง  เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2561  ณ โรงแรมกระบี่มาริไทม์ ปาร์ค แอนค์ สปา รีสอร์ท  อ.เมือง จ.กระบี่ ทางเครือข่ายให้เกียรติเชิญสหกรณ์ฯ เข้าร่วมพบปะสมาชิก   โดยนายสมศักดิ์  ทุ่งคาใน ประธานกรรมการดำเนินการ  เข้าร่วมพบปะสมาชิกในครั้งนี้  ซึ่งได้พูดคุยในเรื่องการบริหารงานสหกรณ์ด้านต่างๆ เพื่อให้สมาชิกเข้าใจหลักการทำงานของสหกรณ์ รวมทั้งพูดคุยในเรื่องเงินกู้ประเภทต่างๆ  สวัสดิการที่สมาชิกพึงได้รับ  พร้อมทั้งตอบข้อซักถามต่างๆ ของสมาชิก   ซึ่งได้รับความสนใจจากสมาชิกเป็นจำนวนมาก 
admin's Profile ที่มา : admin (101.109.252.108) [2018-08-06 11:07:54]