สสอค.เยี่ยมชม ศูนย์ประสานงานฯ

   


เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2561 ที่ผ่านมา คณะกรรมการของ สสอค. เข้าเยี่ยมชมศูนย์ประสานงานสสอค. สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกระบี่ จำกัด  โดยมี นายบุญมี เวชกุล ผู้จัดการ และเจ้าหน้าที่  ให้การต้อนรับ ซึ่งการเข้าเยี่ยมชมครั้งนี้ ศูนย์ประสานงานฯ ได้รายงานผลดำเนินการของงานสสอค. โดยทางคณะกรรมการ สสอค. ได้ซักถามปัญหาต่างๆของศูนย์ประสานงานฯ  พร้อมทั้งเสนอแนะแนวทางการแก้ไขปัญหา เพื่อประโยชน์ในการดำเนินการต่อไป
admin's Profile ที่มา : admin (1.4.198.62) [2018-07-23 15:25:54]