สอ.มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จำกัด เยี่ยมชม สอ.ครูกระบี่ จำกัด

   


เมื่อวันที่  18 กรกฎาคม 2561  ที่ผ่านมา คณะกรรมการดำเนินการพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จำกัด  ได้เข้าเยี่ยมชมกิจการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกระบี่ จำกัด   โดยมี นายสมศักดิ์  ทุ่งคาใน ประธานกรรมการดำเนินการ คณะกรรมการดำเนินการ และเจ้าหน้าที่ สอ.ครูกระบี่ จำกัด ให้การต้อนรับ ซึ่งการเยี่ยมชมในครั้งนี้ ทั้ง 2 สหกรณ์ได้แลกเปลี่ยนความรู้และแนวคิดการบริหารงานสหกรณ์ รวมถึงชี้แนะแนวทางแก้ไขปัญหาต่างๆ เพื่อนำไปสู่การบริหารงานสหกรณ์ที่มั่นคงยิ่งขึ้นต่อไป
admin's Profile ที่มา : admin (1.4.198.62) [2018-07-23 14:45:44]