สหกรณ์ฯ พบปะสมาชิกเครือข่ายเขาขนาบน้ำ

   


         เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2561 ที่ผ่านมา นายสมศักดิ์  ทุ่งคาใน ประธานกรรมการดำเนินการ ได้ร่วมพบปะสมาชิกสหกรณ์ฯ เครือข่ายเขาขนาบน้ำ ณ โรงแรมกระบี่มาริไทม์ ปาร์ค แอนค์ สปา รีสอร์ท  อ.เมือง จ.กระบี่

        เครือข่ายเขาขนาบน้ำ กำหนดจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการครูและบุคลากรในสังกัดเครือข่ายเขาขนาบน้ำ ตามโครงการสร้างค่านิยมองค์กรเพื่อพัฒนาอย่างยั่งยืนของเครือข่ายเขาขนาบน้ำ  เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2561  ณ โรงแรมกระบี่มาริไทม์ ปาร์ค แอนค์ สปา รีสอร์ท  อ.เมือง จ.กระบี่ ทางเครือข่ายให้เกียรติเชิญสหกรณ์ฯ เข้าร่วมพบปะสมาชิก   โดยนายสมศักดิ์  ทุ่งคาใน ประธานกรรมการดำเนินการ  เข้าร่วมพบปะสมาชิกในครั้งนี้  ซึ่งได้พูดคุยในเรื่องการบริหารงานสหกรณ์ด้านต่างๆ เพื่อให้สมาชิกเข้าใจหลักการทำงานมากยิ่งขึ้น รวมทั้งพูดคุยในเรื่องเงินกู้ประเภทต่างๆ  สวัสดิการที่สมาชิกพึงได้รับ  พร้อมทั้งตอบข้อซักถามต่างๆ ของสมาชิก   ซึ่งได้รับความสนใจจากสมาชิกเป็นจำนวนมาก
 
 
 
 

 

 
 

admin's Profile ที่มา : admin (1.4.198.87) [2018-07-16 11:58:15]