สหกรณ์ฯ พบปะสมาชิกเครือข่ายอ่าวลึกไตรศึกษา

   


         เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2561 ที่ผ่านมา นายสมศักดิ์  ทุ่งคาใน ประธานกรรมการดำเนินการ ได้ร่วมพบปะสมาชิกสหกรณ์ฯ เครือข่ายอ่าวลึกไตรศึกษา ณ ศาลาประชาคม อ.อ่าวลึก  จ.กระบี่

        เครือข่ายอ่าวลึกไตรศึกษา กำหนดจัดการประชุมครูและบุคลากร ประจำปี 2561 เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2561  ณ ศาลาประชาคม อ.อ่าวลึก  จ.กระบี่  ทางเครือข่ายให้เกียรติเชิญสหกรณ์ฯ เข้าร่วมพบปะสมาชิก   โดยนายสมศักดิ์  ทุ่งคาใน ประธานกรรมการดำเนินการ  และนายมิตร คำเลี้ยง ประธานกรรมการฝ่ายเงินกู้ ร่วมพบปะสมาชิกในครั้งนี้  ซึ่งได้พูดคุยในเรื่องการบริหารงานสหกรณ์   เงินกู้ประเภทต่างๆ  สวัสดิการที่สมาชิกพึงได้รับ  พร้อมทั้งตอบข้อซักถามต่างๆ ของสมาชิก   ซึ่งได้รับความสนใจจากสมาชิกเป็นจำนวนมาก


heartheartheart


 
admin's Profile ที่มา : admin (118.173.223.47) [2018-07-09 15:03:22]