โครงการแสดงมุทิตาจิต ประจำปี 2560

   


          สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกระบี่  จำกัด กำหนดจัดโครงการแสดงมุทิตาจิต ให้แก่สมาชิกเกษียณอายุราชการ เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2560 ที่ผ่านมา  ณ โรงแรมกระบี่รอยัล  จ.กระบี่  โดยมี นายสมศักดิ์  ทุ่งคาใน ประธานกรรมการฯ  เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยคณะกรรมการดำเนินการฯ ร่วมพบปะสมาชิก


          สหกรณ์ฯ ได้รับเกียรติจาก ดร. อภิชาติ  ดำดี เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษในหัวข้อ ชีวิตสดใสหลังวัยเกษียณราชการ เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตของสมาชิกต่อไป การจัดงานในครั้งได้รับความสนใจจากสมาชิกเกษียณอายุราชการ ปี 2560 เป็นจำนวนมาก admin's Profile ที่มา : admin (118.173.127.90) [2017-09-11 10:36:03]