สอ.ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการเชียงใหม่ จำกัด เยี่ยมชม สอ.ครูกระบี่ จำกัด

   


สอ.ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการเชียงใหม่ จำกัด เยี่ยมชม สอ.ครูกระบี่ จำกัดเมื่อวันที่  25 พฤศจิกายน 2559 ประธานกรรมการ คณะกรรมการดำเนินการพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการเชียงใหม่  จำกัด  ได้เข้าเยี่ยมชมกิจการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกระบี่ จำกัด โดยมี ประธานกรรมการ คณะกรรมการดำเนินการ และเจ้าหน้าที่ สอ.ครูกระบี่ จำกัด ให้การต้อนรับ โดยได้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ข้อมูลการบริหารงานของแต่ละสหกรณ์ เพื่อนำไปเป็นแนวทางในการบริหารจัดการสหกรณ์ของตนเองต่อไป

 
 
 
 
 

admin's Profile ที่มา : admin (118.173.49.231) [2016-11-30 14:22:38]