โครงการแสดงมุทิตาจิต สมาชิกเกษียณอายุและเปลี่ยนเส้นทางชีวิต

   


โครงการแสดงมุทิตาจิต สมาชิกเกษียณอายุและเปลี่ยนเส้นทางชีวิตสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกระบี่ จำกัดสหกรณ์ออทมทรัพย์ครูกระบี จำกัด จัดโครงการแสดงมุทิตาจิต สมาชิกเกษียณอายุและเปลี่ยนเส้นทางชีวิต เพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่สมาชิกที่เกษียณอายุราชการ รวมถึงประชาสัมพันธ์ทำความเข้าใจ เปิดโอกาสให้สมาชิกสอบถามปัญหา และสวัสดิการที่ได้รับหลังเกษียณอายุ โดยมี นายไพโรจน์ ส่งทอง ประธานกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกระบี่ จำกัด  เป็นประธานในพิธีเปิด เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 20 กันยายน 2559 ณ โรงแรมกระบี่รอยัล จังหวัดกระบี่

นายไพโรจน์ ส่งทอง ประธานกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกระบี่ จำกัด กล่าวเปิดงาน

อาจารย์พะเยาว์ พัฒนพงศ์ วิทยากรบรรยายพิเศษ

  บรรยากาศภายในห้องประชุม
admin's Profile ที่มา : admin (118.173.48.64) [2016-09-21 11:53:45]