ชสอ.ร่วมกับ สอ.ครูกระบี่ จำกัด มอบเงินให้โรงพยาบาลกระบี่

   


เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2563 ที่ผ่านมา ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย ร่วมกับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกระบี่ จำกัด นำโดยนายสุเทพ เปียกบุตร ประธานกรรมการ พร้อมทั้งคณะกรรมการ มอบเงินให้โรงพยาบาลกระบี่เพื่อจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์


admin's Profile ที่มา : admin (1.4.198.36) [2020-04-29 10:40:09]