มอบกระเช้าของขวัญปีใหม่

   


           ตัวแทนสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกระบี่ จำกัด  นำโดย คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกระบี่ จำกัด ชุดที่ 59/2562 และคณะเจ้าหน้าที่สหกรณ์ฯ เดินทางเข้าอวยพรและมอบกระเช้าของขวัญเนื่องในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช 2563          ในการนี้  ได้เข้าพบและอวยพรปีใหม่แด่ พ.ต.ท.ม.ล.กิติบดี ประวิตร ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ , นายสมศักดิ์ กิตติธรกุล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ , พล.ต.ต.ศักดิ์ชัย ลิ้มเจริญ ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดกระบี่ , พ.ต.อ. ณรงค์  ลักษณะวิมล ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรเมืองกระบี่ ,นายสายัณห์  ไกรนรา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่ ,นายธัชชเวชว์ จันทร์สุขศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต13, นายประเสริฐ  คีรีพิทักษ์ รักษาราชการแทนสหกรณ์จังหวัดกระบี่ ,ตัวแทนสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์จังหวัดกระบี่ , สำนักงานที่ดินทุกอำเภอ,สอ.สาธารณสุขกระบี่ จำกัด,สอ.ตำรวจกระบี่ จำกัด,สอ.ท้องถิ่นกระบี่ จำกัด  และนายอรพันธ์ ไกรเลิศ  นายธีร์ สังขสัญญา  นายบำรุง ฤทธิรัตน์  ที่ปรึกษาสหกรณ์


admin's Profile ที่มา : admin (182.53.26.216) [2020-01-03 13:20:54]