สอ.ครูแพร่ จำกัด เยี่ยมชม สอ.ครูกระบี่ จำกัด

   


คณะกรรมการดำเนินการพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์ครูแพร่ จำกัด ได้เข้าเยี่ยมชมกิจการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกระบี่ จำกัด ในวันที่ 15 ตุลาคม 2562 โดยมี นายยุทธนา จินดา คณะกรรมการฝ่ายเงินกู้ พร้อมด้วยคณะกรรมการดำเนินการ และเจ้าหน้าที่ สอ.ครูกระบี่ จำกัด ให้การต้อนรับ ซึ่งการเยี่ยมชมในครั้งนี้ได้แลกเปลี่ยนหลักการบริหารงานสหกรณ์ รวมถึงสอบถามปัญหาพร้อมแลกเปลียนแนวทางการแก้ไขปัญหาต่างๆ เพื่อนำไปสู่การบริหารงานสหกรณ์ที่มั่นคงยิ่งขึ้นต่อไป


admin's Profile ที่มา : admin (101.109.252.74) [2019-10-15 11:48:59]