โครงการแสดงมุทิตาจิต ประจำปี 2562

   


สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกระบี่ จำกัด กำหนดจัดโครงการแสดงมุทิตาจิต ให้แก่สมาชิกเกษียณอายุราชการ เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2562 ที่ผ่านมา ณ โรงแรมมาริไทม์ ปาร์ค แอนด์ สปา รีสอร์ท จ.กระบี่ โดยมี นายสมควร ขันเงิน รองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ เป็นประธานในพิธี และนายสมศักดื์ ทุ่งคาใน ประธานกรรมการ พร้อมด้วยคณะกรรมการดำเนินการฯ ให้การต้อนรับ


โครงการแสดงมุทิตาจิตจัดขึ้นเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้แก่สมาชิกเกษียณอายุราชการ โดยมีคณะกรรมการดำเนินการฯร่วมพบปะพูดคุยในเรื่องเงินกู้ สวัสดิการและสิทธิประโยชน์ต่างๆ ที่สมาชิกพึงได้รับ พร้อมทั้งเปิดโอกาสให้สมาชิกซัก-ถามปัญหาเกี่ยวกับสหกรณ์ ซึ่งการจัดงานในครั้งนี้ได้รับความสนใจจากสมาชิกเกษียณายุราชการ ปี 2562 เป็นจำนวนมาก 
admin's Profile ที่มา : admin (182.53.26.39) [2019-09-16 11:52:58]