สอ.ตำรวจภูเก็ต จำกัด เยี่ยมชม สอ.ครูกระบี่ จำกัด

   


คณะกรรมการดำเนินการพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภูเก็ต จำกัด ได้เข้าเยี่ยมชมกิจการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกระบี่ จำกัด ในวันที่ 12 กรกฎาคม 2562 โดยมี นายสมศักดิ์ ทุ่งคาใน ประธานกรรมการ พร้อมด้วยคณะกรรมการดำเนินการ และเจ้าหน้าที่ สอ.ครูกระบี่ จำกัด ให้การต้อนรับ ซึ่งการเยี่ยมชมในครั้งนี้ได้แลกเปลี่ยนหลักการบริหารงานสหกรณ์ รวมถึงสอบถามปัญหาพร้อมแลกเปลียนแนวทางการแก้ไขปัญหาต่างๆ เพื่อนำไปสู่การบริหารงานสหกรณ์ที่มั่นคงยิ่งขึ้นต่อไป


admin's Profile ที่มา : admin (1.20.203.199) [2019-07-12 14:37:56]