สอ.มหาวิทยาลัยราชภัฎนครศรีธรรมราช จำกัด เยี่ยมชม สอ.ครูกระบี่ จำกัด

   


                                            สอ.มหาวิทยาลัยราชภัฎนครศรีธรรมราช จำกัด เยี่ยมชม สอ.ครูกระบี่ จำกัด

                        เมื่อวันที่  25 เมษายน 2562  ที่ผ่านมา คณะกรรมการดำเนินการพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยราชภัฎนครศรีธรรมราช จำกัด  ได้เข้าเยี่ยมชมกิจการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกระบี่ จำกัด   โดยมี นายสมศักดิ์  ทุ่งคาใน ประธานกรรมการ พร้อมด้วยคณะกรรมการดำเนินการ และเจ้าหน้าที่ สอ.ครูกระบี่ จำกัด  ให้การต้อนรับ ซึ่งการเยี่ยมชมในครั้งนี้ ได้แลกเปลี่ยนหลักการบริหารงานสหกรณ์ รวมถึงสอบถามปัญหาพร้อมแลกเปลียนแนวทางการแก้ไขปัญหาต่างๆ เพื่อนำไปสู่การบริหารงานสหกรณ์ที่มั่นคงยิ่งขึ้นต่อไป
admin's Profile ที่มา : admin (1.20.203.111) [2019-04-25 16:02:10]