หมู่เกาะในทะเลอ่าวลึก

    อยู่ในเขตอำเภออ่าวลึก ประกอบด้วยเกาะกาโรส

เกาะจำปา เกาะค้างคาว เกาะมิไหร เกาะแตก เกาะกา และเกาะทะลุ หาดที่สำคัญได้แก่ หาดท้ายแรด อ่าวที่สำคัญได้แก่ อ่าวช่องลาด อ่าวหมานเป็ด อ่าวต้นขาม แหลมที่สำคัญได้แก่ แหลมไฟไหม้ แหลมชาวเล และแหลมท้ายแรด ลักษณะเด่นของเกาะในทะเลอ่าวลึก เป็นหมู่เกาะที่มีภาพสวยงามมากส่วนใหญ่จะเป็นภูเขาหินปูน มีโพลงถ้ำมากมาย มีหินงอกหินย้อยน้อยใหญ่ยื่นยาวลงมาอย่างสวยงามรวมทั้งยังมีหาดทรายขาวสะอาด มีเพิงถ้ำหลบแดดฝน และจะมีปะการังเขากวางให้นักท่องเที่ยวดำน้ำชม


admin's Profile ที่มา : admin (203.156.45.105) [2007-06-14 00:52:12]