เงินอุดหนุนการศึกษา

ระดับอนุบาล ประถม และมัธยมต้น ทุนละเท่าไหร่คะ

โดยคุณ นางสาลิกา โคราช Mail to นางสาลิกา  โคราช (171.6.234.127) [2019-09-18 18:10:20]

โดยคุณ admin (1.10.133.127) [2019-09-19 08:18:41] #1052 (1/1)

เรียน สมาชิก
ชั้นสุดท้ายของระดับปฐมวัย(อนุบาล) 500 บาท
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 1,000 บาท
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 1,200 บาท
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 1,400 บาท
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือ ปวช.3 1,600 บาท
ชั้น ปวส.หรืออนุปริญญา ปีสุดท้าย 1,800 บาท
ปริญญาตรี ปีสุดท้าย หรือเมื่อจบการศึกษา
หลักสูตร 4 ปี 2,000 บาท
หลักสูตร 5 ปี 2,500 บาท
หลักสูตร 6 ปี 3,000 บาท
หมายเหตุ ใช้สิทธิ์รับได้เพียง 1 ครั้งเท่านั้น
ปริญญาโท เมื่อจบการศึกษา 4,000 บาท
ปริญญาเอก เมื่อจบการศึกษา 5,000 บาท

แนบหลักฐานประกอบ

1. สำเนาทะเบียนบ้านที่มีชื่อบุตร
2. หนังสือรับรองจากสถานศึกษาของบุตร
3. หนังสือรับรองจากสถานศึกษา หรือหนังสือรับรองการจบ
หรือการขอจบจากสถานศึกษา (ปริญญาตรี)
4. หนังสือรับรองการจบหรือการขอจบจากสถานศึกษา
(ปริญญาโทและปริญญาเอก)


ขอเชิญร่วมแสดงความคิดเห็นครับ
ความคิดเห็น
โดย
Email
รหัสตอบกระทู้ 34011
   
เลือกรูป ขนาดห้ามเกิน 300KB  

[ ปิดหน้าต่างนี้ ]