เปลี่ยนคนค้ำ

ต้องใช้หลักฐานอะไรบ้าง และหากผู้ค้ำไม่ว่างมาวันเดียวกันมาเซนต์ทีหลังได้ไหมค่ะ

โดยคุณ Nok (182.232.219.196) [2019-08-20 10:05:26]

โดยคุณ admin (1.20.203.212) [2019-08-20 10:30:17] #1033 (1/1)

เรียน สมาชิก

เปลี่ยนแปลงผู้ค้ำประกัน
1 แบบฟอร์มคำขอเปลี่ยนแปลงผู้ค้ำประกัน รับได้ที่ สหกรณ์ หรือดาวน์โหลดในเว็ปไซต์

เอกสารที่ต้องใช้
1. บัตรประจำตัวประชาชนผู้ค้ำประกัน (ฉบับจริง)
2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนผู้ค้ำประกัน (พร้อมรับรองสำเนา)
3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนคู่สมรสผู้ค้ำประกัน (พร้อมรับรองสำเนา)
4. กรณีผู้ค้ำประกัน จดทะเบียนสมรส ให้แนบสำเนาทะเบียนสมรส (พร้อมรับรองสำเนา)
5. กรณีผู้ค้ำประกันหย่าร้าง ให้แนบ สำเนาทะเบียนหย่า (พร้อมรับรองสำเนา)
6. กรณีคู่สมรสของผู้ค้ำประกันเสียชีวิต ให้แนบ สำเนาใบมรณบัตร

ผู้ค้ำประกัน ต้องมาลงลายมือชื่อต่อหน้าเจ้าที่ที่สหกรณ์ฯค่ะ


ขอเชิญร่วมแสดงความคิดเห็นครับ
ความคิดเห็น
โดย
Email
รหัสตอบกระทู้ 57997
   
เลือกรูป ขนาดห้ามเกิน 300KB  

[ ปิดหน้าต่างนี้ ]