การกู้หุ้น

ขอรายละเอียดการกู้หุ้นค่ะ

โดยคุณ กู้หุ้น (1.46.233.114) [2019-04-25 09:44:20]

โดยคุณ admin (1.20.203.111) [2019-04-25 15:44:15] #1003 (1/3)

เรียน สมาชิก

การกู้หุ้น : กู้ได้ร้อยละ 80 ของทุนเรือนหุ้นที่ชำระแล้ว ผ่อนชำระ 220 งวด
เอกสาร : 1. บัตรประจำตัวประชาชนผู้กู้ (ฉบับจริง)
** กรณี ผู้กู้ใช้บัตรข้าราชการ ต้องแนบสำเนาทะเบียนบ้าน**
2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนผู้กู้ (พร้อมรับรองสำเนา)
3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนคู่สมรสผู้กู้ (พร้อมรับรองสำเนา)
4. กรณีผู้กู้จดทะเบียนสมรส ให้แนบสำเนาทะเบียนสมรส (พร้อมรับรองสำเนา)
5. กรณีผู้กู้หย่าร้าง ให้แนบสำเนาทะเบียนหย่า (พร้อมรับรองสำเนา)
6. กรณีคู่สมรสของผู้กู้เสียชีวิต ให้แนบ สำเนาใบมรณบัตร
7. แนบสลิปเงินเดือน 2 เดือน (ย้อนหลัง)
8. สำเนาหนังสือสำคัญการเปลี่ยนชื่อตัวและชื่อสกุล

โดยคุณ รอความหวัง (1.46.79.116) [2019-05-01 21:52:55] #1004 (2/3)

ต้องปลอดหนี้ไหมค่ะ หมายถึงคนกู้ต้องไม่มีสัญญากู้อื่นๆกับสหกรณ์ใช่ไหมค่ะ หรือไม่เกี่ยวกับสัญญากู้อื่นๆของสหกรณ์

โดยคุณ คค Mail to คค (27.55.128.36) [2019-05-14 04:54:09] #1006 (3/3)

ถามไปแล้วไม่ให้คำตอบแถมลบคำถามอีกต่างหากจะเปิดกระทู้ขึ้นมาทำไมทุเรศมากแอดมิน

ขอเชิญร่วมแสดงความคิดเห็นครับ
ความคิดเห็น
โดย
Email
รหัสตอบกระทู้ 22065
   
เลือกรูป ขนาดห้ามเกิน 300KB  

[ ปิดหน้าต่างนี้ ]