หยุดทำการ วันที่ 17 กันยายน 2563 วันสารทไทย   


สอ.ครูกระบี่ จำกัด  ร่วมสืบสานประเพณีวันสารทไทย

จึงประกาศหยุดทำการ  วันที่ 17 กันยายน 2563
admin's Profile ที่มา : admin (1.10.133.10) [2020-09-08 12:52:00]