เปิดให้บริการเงินกู้ฉุกเฉินเพื่อช่วยเหลือสมาชิกที่ได้รับผลกระทบจากเชื้อไวรัสโควิด 19   


ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกระบี่ จำกัด
ปิดให้บริการเงินกู้ฉุกเฉินเพื่อช่วยเหลือสมาชิกที่ได้รับผลกระทบจากเชื้อไวรัสโควิด 19
ตั้งแต่วันที่ 8 กันยายน 2563 เป็นต้นไป


ระเบียบว่าด้วยเงินกู้ฉุกเฉินเพื่อช่วยเหลือสมาชิกที่ได้รับผลกระทบจากเชื้อไวรัสโควิด 19 พ.ศ.2563 www.krtsc.com

 

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 075-611247

 
admin's Profile ที่มา : admin (1.10.133.10) [2020-09-08 12:49:57]