แผนผังสถานที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562   


แผนผังสถานที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกระบี่ จำกัด

วันเสาร์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2563

ณ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยกระบี่ อ.คลองท่อม จ.กระบี่


เพื่อความสะดวกและรวดเร็ว กรุณาจำ"หมายเลขทะเบียนสมาชิก" และนำบัตรประจำตัวประชาชนเพื่อแสดงตัวตนในการเลือกตั้งและรับค่าตอบแทนเข้าร่วมประชุมค่ะ

**ค่าตอบแทนเข้าร่วมประชุม รับได้ตั้งแต่ 08.00 น. ถึง เลิกประชุมค่ะ**


admin's Profile ที่มา : admin (1.20.203.31) [2019-12-12 14:47:05]