กำหนดประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2561 วันที่ 2 มี.ค.62 นี้!!!   


สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกระบี่ จำกัด


กำหนดประชุมใหญ่สามัญ  ประจำปี 2561


วันเสาร์ ที่ 2 มีนาคม 2562

ตั้งแต่เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป


ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่

**กรุณาแสดงบัตรประจำตัว เพื่อใช้สิทธิเลือกตั้ง และรับเงิน**admin's Profile ที่มา : admin (1.20.203.166) [2019-02-13 11:33:24]