เกี่ยวกับสหกรณ์ ผลการดำเนินงาน ทำเนียบสหกรณ์ มั่นคง ฉับไว ประทับใจ มุ่งสวัสดิการ   จัดการระบบ(Admin) ติดต่อสหกรณ์
Slide 1 Slide 2 Slide 3 Slide 2 Slide 3
ยังไม่มีกิจกรรม


 
ทั้งหมด:   คน
 
 
 
แผนการจัดการเร่งรัดหนี้สินสหกรณ์
 
   
 
 
รับสมัครกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกระบี่ จำกัด ชุดที่ 61/2564
 
รับสมัครผู้ตรวจสอบกิจการ ประจำปี 2564
 
ปิดบัญชีเงินฝากบุคคลภายนอก ประกาศฉบับที่ 37/2563
 
หยุดทำการ วันที่ 17 กันยายน 2563 วันสารทไทย
 
เปิดให้บริการเงินกู้ฉุกเฉินเพื่อช่วยเหลือสมาชิกที่ได้รับผลกระทบจากเชื้อไวรัสโควิด 19
 
   
 
   
ชสอ.ร่วมกับ สอ.ครูกระบี่ จำกัด มอบเงินให้โรงพยาบาล...
   
วันสหกรณ์แห่งชาติ ประจำปี 2563
   
มอบกระเช้าของขวัญปีใหม่
   
สอ.ครูแพร่ จำกัด เยี่ยมชม สอ.ครูกระบี่ จำกัด
   
คณะเจ้าหน้าที่ ร่วมไว้อาลัยและวางหรีดเคารพศพ คุณเพ...
   
ร่วมไว้อาลัยและวางหรีดเคารพศพ คุณเพียงใจ เจียวก๊ก
   
โครงการแสดงมุทิตาจิต ประจำปี 2562
   
สอ.ตำรวจภูเก็ต จำกัด เยี่ยมชม สอ.ครูกระบี่ จำกัด
   
สหกรณ์ฯ พบปะสมาชิกเครือข่ายปลายพระยาบวรวิทย์
   
ร่วมไว้อาลัยและวางหรีดเคารพศพ คุณพ่อเยื้อง ทุ่งคา...

 
   
ที่เรื่อง โดยตอบ
0587สอบถาม สมาชิก [2019-10-03] (13)
0586สอบถามเรื่องการกู้ สมาชิกใหม่ [2019-10-02] (2)
0585สอบถาม เรื่อง สสอค. สมาชิก [2019-09-30] (3)
0584ต้องการคนค้ำ ต้องการคนค... [2019-09-29] (14)
0583เงินอุดหนุนการศึกษา นางสาลิกา ... [2019-09-18] (1)
 
เลือกเพื่อลงทะเบียนตรวจสอบข้อมูลสมาชิก
ทะเบียน:
รหัสผ่าน:
 
 


อัตราดอกเบี้ย

เงินฝากออมทรัพย์  ร้อยละ 2.35 ต่อปี

เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ

-ไม่เกิน 1,000,000 บาท  ร้อยละ 2.35 ต่อปี

-1,000,001-5,000,000 บาท  ร้อยละ 2.60 ต่อปี

-5,000,001 บาทขึ้นไป  ร้อยละ 3.35 ต่อปี

เงินฝากประจำ ครบ 12 เดือน

-1,000- 1,000,000 บาท  ร้อยละ 2.60 ต่อปี

-1,000,001-5,000,000 บาท  ร้อยละ 3.35 ต่อปี

-5,000,001 บาทขึ้นไป  ร้อยละ 3.60 ต่อปี

อัตราดอกเบี้ยเงินกู้  (ทุกประเภทสัญญา) ร้อยละ 6.10 ต่อปี

 
 
- ระเบียบว่าด้วย เงินกู้ฉุกเฉินเพื่อช่วยเหลือสมาชิกที่ได้รับผลกระทบจากเชื้อไวรัสโควิด 1
- ระเบียบว่าด้วย สวัสดิการรักษาพยาบาลสมาชิกที่เจ็บป่วย พ.ศ.2563
- ระเบียบว่าด้วย การรับสมัครเข้าเป็นสมาชิกสมทบ พ.ศ. 2562
- ระเบียบว่าด้วย การประชุมใหญ่ พ.ศ.2562
- ระเบียบว่าด้วย เงินสงเคราะห์สมาชิกผู้เสียชีวิตสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกระบี่ จำกัด พ.ศ.2562
 
 
- หนังสือแสดงเจตนายินยอม/มอบอำนาจให้ส่วนราชการหักเงินเดือน/ค่าจ้าง/เงินอื่นๆ
- แบบฟอร์มเงินกู้ฉุกเฉินเพื่อช่วยเหลือสมาชิกที่ได้รับผลกระทบจากเชื้อไวรัสโควิด 19
- แบบฟอร์มสมัครสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกระบี่ จำกัด
- แบบฟอร์มกู้พัฒนาชีวิต
- แบบฟอร์มกู้สามัญ
- หนังสือเปลี่ยนแปลงเงินงวดชำระหนี้รายเดือน/หุ้นรายเดือน
- หนังสือแจ้งให้สหกรณ์ทราบกรณีจะขอโอนการเป็นสมาชิก
- แบบคำขอรับเงินอุดหนุนการศึกษาบุตรสมาชิก
- คำของดดอกเบี้ยเงินกู้กรณีสมาชิกเสียชีวิต
- หนังสือแสดงเจตจำนงขอพักชำระต้นเงินกู้และคำยินยอมค้ำประกัน เงินกู้สามัญ พัฒนาชีวิต พ
 
สำหรับอ่านเอกสาร PDF
 
 
 
 
 
 
| copyright 2009 All Right Reserved SO-AT Solution.co.,ltd @2009 ENhance Security For Web Application Systems <SSC> > |