เกี่ยวกับสหกรณ์ ผลการดำเนินงาน ทำเนียบสหกรณ์ มั่นคง ฉับไว ประทับใจ มุ่งสวัสดิการ   จัดการระบบ(Admin) ติดต่อสหกรณ์
Slide 1 Slide 2 Slide 3 Slide 2 Slide 3
   
หมู่เกาะในทะเลอ่าวลึก
   
สถานที่ท่องเที่ยวแนวปะการัง
   
หมู่เกาะพีพี


 
ทั้งหมด:   คน
 
 
 
แผนการจัดการเร่งรัดหนี้สินสหกรณ์
ขั้นตอนแผนงานติดตามหนี้ สอ.ครูกระบี่ จำกัด
การเรียกเก็บเงินกู้ธุรกิจขนาดย่อมกรณีผิดนัดชำระหนี้
 
   
 
 
กู้เงินปันผล ตั้งแต่วันที่ 12 มี.ค.62 เป็นต้นไป
 
รับบำเหน็จสมาชิก ตั้งแต่วันที่ 22 เม.ย.62 เป็นต้นไป
 
ยกเลิกประกาศฉบับลงวันที่ 29 มกราคม พ.ศ.2562 เรื่อง การให้บริการเงินกู้กรณีพิเศษ
 
กำหนดประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2561 วันที่ 2 มี.ค.62 นี้!!!
 
สส.ชสอ.ประกาศรับสมัครสมาชิก สำหรับปีบัญชี 2562
 
   
 
   
สอ.ครูกระบี่ จำกัด มอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่ 2562
   
โครงการจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปี 2562
   
โครงการแสดงมุทิตาจิต ประจำปี 2561
   
สหกรณ์ฯ พบปะสมาชิกเครือข่ายพรุดินนา เพหลา คลองท่อม...
   
สอ.ครูพังงา จำกัด เยี่ยมชม สอ.ครูกระบี่ จำกัด
   
สหกรณ์ฯ พบปะสมาชิกเครือข่ายทะเลทอง
   
สสอค.เยี่ยมชม ศูนย์ประสานงานฯ
   
สอ.มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จำกัด เยี่ยมชม สอ.ครูกระ...
   
สหกรณ์ฯ พบปะสมาชิกเครือข่ายเขาขนาบน้ำ
   
สหกรณ์ฯ พบปะสมาชิกเครือข่ายอ่าวลึกไตรศึกษา

 
   
ที่เรื่อง โดยตอบ
0530การกู้เงินปันผลเป็นยังไง นายวสันต์ [2019-03-25] (1)
0529มีการกู้แบบใดบ้างที่ไม่ต้องใช้คนค้ำ​ (กรณีที่กู้ไม่เกินเงินหุ้นของตนเอง) สุภา&#... [2019-03-19] (1)
0528หาคนคู่ค้ำ หาคู่ค้ำ [2019-03-16] (0)
0527ช่วยแนะนำหน่อย คนปรับทุกข... [2019-03-15] (0)
0526สหกรณ์ล๊อคเงินของสมาชิกโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายเพื่อให้ทำประกันชีวิตในเดือน มิ.ย. เอก [2019-03-05] (12)
 
เลือกเพื่อลงทะเบียนตรวจสอบข้อมูลสมาชิก
ทะเบียน:
รหัสผ่าน:
 
 

ออมทรัพย์
2.75%

ออมทรัพย์พิเศษ
 
- ไม่เกิน 1,000,00 บาท
3.00%
- 1,000,001 - 5,000,000
3.50%
- 5,000,001 ขึ้นไป
3.75%
เงินฝากประจำ
ครบ 3 เดือน
4.25%
ครบ 6 เดือน
4.50%
ครบ 12 เดือน
4.50%
ตั๋วสัญญาใช้เงิน
ครบ 3 เดือน
3.25%
ครบ 6 เดือน
3.50%
ครบ 12 เดือน
3.75%
อัตราดอกเบี้ยเงินกู้
เงินกู้ทุกประเภท
6.50%

 

 
 
- ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกระบี่ จำกัด ว่าด้วย การประชุมใหญ่ พ.ศ.2562
- ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกระบี่ จำกัด ว่าด้วยการสรรหาคณะกรรมการดำเนินการเลือกตั้งโดยว
- ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกระบี่ จำกัด ว่าด้วย การให้เงินกู้สามัญแก่สมาชิก(วิทยฐานะ)
- ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกระบี่ จำกัด ว่าด้วย การปรับโครงสร้างหนี้ของสมาชิก พ. ศ. 2
- ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกระบี่ จำกัด ว่าด้วย การให้เงินกู้แก่พนักงานราชการ ครูโรงเรี
 
 
- หนังสือเปลี่ยนแปลงการค้ำประกัน
- แบบฟอร์มเงินกู้ฉุกเฉิน
- แบบฟอร์มกู้พัฒนาชีวิต
- แบบฟอร์มกู้สามัญ
- หนังสือมอบอำนาจรับเงินปันผล-เฉลี่ยคืน
- แบบคำขอรับเงินอุดหนุนการศึกษา
- ใบสมัครเข้าเป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกระบี่ จำกัด
- ใบขอลาออกจากการเป็นสมาชิก
- แบบฟอร์มหนังสือต่อท้ายสัญญาเงินกู้
- หนังสือมอบอำนาจรับเงินปันผล-เฉลี่ยคืน
 
สำหรับอ่านเอกสาร PDF
 
 
 
 
 
 
| copyright 2009 All Right Reserved SO-AT Solution.co.,ltd @2009 ENhance Security For Web Application Systems <SSC> > |