เกี่ยวกับสหกรณ์ ผลการดำเนินงาน ทำเนียบสหกรณ์ มั่นคง ฉับไว ประทับใจ มุ่งสวัสดิการ   จัดการระบบ(Admin) ติดต่อสหกรณ์
Slide 1 Slide 2 Slide 3 Slide 2 Slide 3
   
หมู่เกาะในทะเลอ่าวลึก


 
ทั้งหมด:   คน
 
 
 
แผนการจัดการเร่งรัดหนี้สินสหกรณ์
ขั้นตอนแผนงานติดตามหนี้ สอ.ครูกระบี่ จำกัด
การเรียกเก็บเงินกู้ธุรกิจขนาดย่อมกรณีผิดนัดชำระหนี้
 
   
 
 
ชสอ.ช่วยเหลือและสนับสนุนโครงการของโรงเรียนในระดับพื้นฐาน
 
ประกวดราคาประกันชีวิตกลุ่ม (สินเชื่อ)
 
การชำระเบี้ยประกันส่วนเกิน โครงการสวัสดิการเพื่อช่วยเหลือครอบครัวสมาชิก (ช.ค.ส.) ประจ
 
ตรวจสอบรายชื่อ การปิดบัญชีเงินฝากบุคคลภายนอก
 
รับสมัครคัดเลือกเจ้าหน้าที่สหกรณ์ฯ (ตำแหน่งคอมพิวเตอร์,บัญชี)
 
   
 
   
วันสหกรณ์แห่งชาติ ประจำปี 2563
   
มอบกระเช้าของขวัญปีใหม่
   
สอ.ครูแพร่ จำกัด เยี่ยมชม สอ.ครูกระบี่ จำกัด
   
คณะเจ้าหน้าที่ ร่วมไว้อาลัยและวางหรีดเคารพศพ คุณเพ...
   
ร่วมไว้อาลัยและวางหรีดเคารพศพ คุณเพียงใจ เจียวก๊ก
   
โครงการแสดงมุทิตาจิต ประจำปี 2562
   
สอ.ตำรวจภูเก็ต จำกัด เยี่ยมชม สอ.ครูกระบี่ จำกัด
   
สหกรณ์ฯ พบปะสมาชิกเครือข่ายปลายพระยาบวรวิทย์
   
ร่วมไว้อาลัยและวางหรีดเคารพศพ คุณพ่อเยื้อง ทุ่งคา...
   
สอ.มหาวิทยาลัยราชภัฎนครศรีธรรมราช จำกัด เยี่ยมชม ส...

 
   
ที่เรื่อง โดยตอบ
0587สอบถาม สมาชิก [2019-10-03] (8)
0586สอบถามเรื่องการกู้ สมาชิกใหม่ [2019-10-02] (2)
0585สอบถาม เรื่อง สสอค. สมาชิก [2019-09-30] (3)
0584ต้องการคนค้ำ ต้องการคนค... [2019-09-29] (2)
0583เงินอุดหนุนการศึกษา นางสาลิกา ... [2019-09-18] (1)
 
เลือกเพื่อลงทะเบียนตรวจสอบข้อมูลสมาชิก
ทะเบียน:
รหัสผ่าน:
 
 

ออมทรัพย์
2.50%

ออมทรัพย์พิเศษ
 
- ไม่เกิน 1,000,000
2.75%
- 1,000,001 - 5,000,000
3.25%
- 5,000,001 ขึ้นไป
3.50%
                                           เงินฝากประจำ
 
ครบ 12 เดือน
- 1,000 - 1,000,000
- 1,000,001 - 5,000,000
- 5,000,001 ขึ้นไป
 
2.75%
3.50%
3.75%
ตั๋วสัญญาใช้เงิน
ครบ 3 เดือน
3.25%
ครบ 6 เดือน
3.50%
ครบ 12 เดือน
3.75%
อัตราดอกเบี้ยเงินกู้
เงินกู้ทุกประเภท
6.25%

 

 

 
 
- ระเบียบว่าด้วย การรับสมัครเข้าเป็นสมาชิกสมทบ พ.ศ. 2562
- ระเบียบว่าด้วย การประชุมใหญ่ พ.ศ.2562
- ระเบียบว่าด้วย เงินสงเคราะห์สมาชิกผู้เสียชีวิตสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกระบี่ จำกัด พ.ศ.2562
- ระเบียบว่าด้วย เงินกองทุนช่วยเหลือสมาชิกเมื่อเสียชีวิต พ.ศ. 2562
- ระเบียบว่าด้วย เงินกองทุนช่วยเหลือสมาชิกเมื่อเสียชีวิต พ.ศ. 2562
 
 
- หนังสือมอบอำนาจรับเงินปันผล-เฉลี่ยคืน
- แบบฟอร์มกู้สามัญ
- แบบฟอร์มกู้พัฒนาชีวิต
- แบบฟอร์มเงินกู้ฉุกเฉิน
- ใบสมัครเจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกระบี่ จำกัด
- แบบคำขอรับเงินอุดหนุนการศึกษา
- หนังสือเปลี่ยนแปลงการค้ำประกัน
- หนังสือมอบอำนาจรับเงินปันผล-เฉลี่ยคืน
- ใบสมัครเข้าเป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกระบี่ จำกัด
- ใบขอลาออกจากการเป็นสมาชิก
 
สำหรับอ่านเอกสาร PDF
 
 
 
 
 
 
| copyright 2009 All Right Reserved SO-AT Solution.co.,ltd @2009 ENhance Security For Web Application Systems <SSC> > |