ติดต่อสหกรณ์

ที่อยู่ เลขที่ 18 ถนนกระบี่ ตำบลปากน้ำ อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ 81000

โทร.075-611247, 075-630186, 075-622094 โทรสาร. 075-630187